เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ คณะกรรมการ สอ.ตชด.๑๓ จำกัด ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒ โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม  พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม