ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ กันยายน ๒๕๖๒

## เมื่อวันที่ 23  ก.ย. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  12 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม  พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม และ และ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ

 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ สิงหาคม ๒๕๖๒

## เมื่อวันที่  26 ส.ค. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  11 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม  พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม และ พ.ต.ท.สุจิตา  ชัยชมพู เหรัญญิกฯ  ทำหน้าที่เลขาในการประชุม

 
 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่  24  พ.ค. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  8 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม และ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
 
 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ เมษายน ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๗ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ ครั้งนี้ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
 
 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มีนาคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๖ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ ครั้งนี้ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๕ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มกราคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ ธันวาคม ๒๕๖๑
## เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ นำโดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มิถุนายน ๒๕๖๑