ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่  24  พ.ค. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  8 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม และ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
 
 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ เมษายน ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๗ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ ครั้งนี้ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
 
 
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มีนาคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๖ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ ครั้งนี้ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่๕ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มกราคม ๒๕๖๒
## เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ คณะกรรมการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ โดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ ธันวาคม ๒๕๖๑
## เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ นำโดย พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานกรรมการ
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ประชุมสหกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ มิถุนายน ๒๕๖๑