เมื่อวันที่  24  พ.ค. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  8 มี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม พ.ต.ท.ณรงค์   ทาประดิษฐ รองประธานฯ  พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม และ ด.ต.ศิริพร ปั้นวงศ์ รอง ผจก.ฯ ทำหน้าที่เลขาในการประชุม