เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 โดยมีประ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม และ ด.ต.ศิริพร ปั้นวงศ์ รอง ผจก.ฯ ทำหน้าที่เลขาในการประชุม