เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 62 พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธาน สอ.ตชด.13 จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก ณ รร.ริเวอร์  ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม