...วันสหกรณ์แห่งชาติ…
พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๓ จำกัด ค่ายพระพุทธยอดฟ้า
...เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี๒๕๖๔ ณ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี