...วันจักรี ๖ เม.ย…
เมื่อวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐น. พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ จำกัด
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีถวายพาน-พุ่ม ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ กก.ตชด.๑๓ เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน