เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธาน สอ.ตชด.๑๓ จำกัด
พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ ได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับ พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒ ผกก.ตชด.๑๓ ที่เกษียณอายุราชการ และสมาชิกฯ จำนวน ๑๑ นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ  ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหม