เมื่อ 26 พ.ย.65 พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี ประธานกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ