เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม