เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ฯ พร้อม พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล  ผจก.สหกรณ์ฯ,
และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือ /รับฟังแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมฯ ของระบบงานเดิมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๓ จำกัด
จากเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.สงขลาฯ